Diş Gıcırdatma (Bruksizm)

Diş Gıcırdatma (Bruksizm)

Dişleri işlevsel bir amaç haricinde sıkmak ve/veya gıcırdatma alışkanlığına bruksizm adı verilir. Bu istem dışı refleks hareket( işlevsel olmayan) olarak nitelendirilir. Gündüz veya gece uyurken dişlerin 30 saniye süre ile sıkılması halinde burksizm episodları, 30 saniye ve üzerinde tespit edilirse bruksizm tanısı konur.Bilincin kapalı olduğu durumlarda beyincik bölgesinden gelen komutlarla çene kaslarının kasılması şeklinde bir mekanizması vardır. Kesin etkeni bilinmemektedir. Bruksizmin olumsuz tarafı dişlerde aşınma ve kırılmalar, çene eklemlerinde rahatsızlıklar, baş ve boyun ağrıları şeklinde ortaya çıkar. Tedavisinde Botulinum toksin enjeksiyonları, gece koruyucuları(diş plakları) uygulanır. Tedavi seçenekleri arasında koruyuculuk açısından en etkili ve güvenilir sonuçları Botulinum toksin’dur.

Bruksizmde yeni bir tedavi seçeneği olarak Botulinum toksin enjeksiyonları ile mandibulayı açan (m.temporalis) ve kapatan (m.masseter, m.pterygoideus medialis-lateralis) kaslar arasındaki ilişki düzenlenip aynı zamanda çene eklemi(TME) fonksiyonunu normal düzeye getirilmektedir.