Jinekomasti

Jinekomasti - Erkekte Meme Büyümesi

Erkeklerin memelerinin olması gerektiğinden daha fazla büyümesi sonucunda kadın memesine yakın bir hal alma durumuna jinekomasti yani erkekte meme büyümesi adı verilmektedir.

Erkeklerin ergenlik dönemlerin vücutları testosteron üretimi gerçekleştirmektedir, ayrıca az miktarda kadınlık hormonu olan östrojen hormonu da bulunmaktadır. Meme büyümesi bu hormonların dengesiz olmasından kaynaklanır. Bazen erkeklerde meydana gelen meme büyümelerinin hiçbir nedeni olmazken, bazen de çeşitli hastalıklardan kaynaklı olabilmektedir.

Herhangi bir sağlık tehlikesi yaratmamakla beraber, nadir durumlarda sağlığı tehdit edebilecek farklı bir rahatsızlığın göstergesi olabilir. Sıklıkla sosyal ve psikolojik sorunlara sebebiyet verir.

Ameliyat teknikleri nelerdir?

Jinekomasti problemini çözmek için, jinekomastinin evresine ve fazla dokunun meme dokusu, yağ dokusu, ya da her ikisinin birlikte olmasına göre, uygulanacak yönteme karar verilir. Jinekomasti ameliyatı yöntemleri bazen kombine edilir (birden fazla yöntem birlikte kullanılır). Bu tekniklerden hangisinin ve ya hangilerinin kullanılacağına, muayene bulguları sonucu cerrah karar verir.

Ameliyat sonrası öneriler

Jinekomasti, erkek meme dokusunun genişlemesi ve şişmesidir. Genişleme yağ dokunun yanı sıra glandüler dokuda da görülebilir. Jinekomasti, kendi içerisinde glandüler tip, yağlı jinekomasti ve karışık tip olacak şekilde üçe ayrılır. Meme dokusundaki şişlik, tek bir memede olabileceği gibi her iki memede de görülebilir. Yeni doğan bebekler ve ergenlik dönemindeki erkeklerde hormonal değişiklikler sonrasında ortaya çıkabileceği gibi tıbbi bir durum sonrasında da gelişebilir. Çoğu zaman ciddi bir sağlık sorunu olmasa da bazen erkeklerde meme bölgesinde ağrı ve acıya neden olabilir.

Sık sorulan sorular

Patolojik bir nedene dayanmayan fizyolojik(idiopatik de denir) jinekomasti, yenidoğan döneminde, pubertede ve ileri yaş grubunda sık görülür.

İlaç ya da hormon kullanımına bağlı olabilir. Bazı durumlarda kanda östrojen veya benzeri yapıların artışı, hormon dengesizliği gibi somut nedenleri olabilir ama jinekomasti sıklıkla idiopatiktir, yani herhangi bir sebebi olmayandır.

Hayır teknik bir ölçüsü yoktur. Kadın tipi meme büyümesinin kişiyi rahatsız edip etmemesi ile ilgilidir. Kişiyi rahatsız ettiği durumlarda cerrahi bir operasyon ile giderilebilir.

Eğer jinekomastiye neden olan etkenler giderilmiş ise kadın tipi meme büyümesi hayat boyu bir daha oluşmaz.